Coil OCC Orion 2 LVE (0.4 ohm, 0.8 ohm) giá rẻ

Coil OCC Orion 2 LVE thay thế chính hãng. Có 2 thông số 0.4 ohm và 0.8 ohm đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng.